Lijndikte Schaduw (%)
Kies mineraal
Puntgroep
Celparameters
a b c
α β γ
Afstand (d-waarde) interpretatie
Cartesisch (Shape, JCrystal, Vesta)
Kristallografisch (Kristall2000)
Orthogonaal met aslengten (Dexter)
Vormen      d-stap
h k l Afstand

N.B: dit help venster kan verplaatst en van grootte veranderd worden. Klik op de 'OK' button onderaan om het venster te sluiten.

Nieuw  Een kristal tekenen  Opslaan en laden

Een kristal tekenen gaat in 3 stappen:

1. Kies een puntgroep
Een puntgroep is een set van symmetrie elementen; de puntgoep bepaalt de symmetrie, en daarmee ook de vorm, van het kristal. De puntgroepen zijn verdeeld over 7 kristalstelsels.
Kies een puntroep uit de keuzelijst. Kies bij twijfel puntgoep 'm3m'.

2. Bepaal de celparameters
Een kristalstructuur bestaat uit een regelmatige stapeling van eenheidscellen, deze hebben de vorm van een parallelepipidum.
In het formulier zijn de lengtes van de ribben a, b en c van de cel, en de hoeken α, β en γ daartussen, al ingevuld voor een kubische cel.
U kunt ook een mineraal uit de lijst kiezen, de celparameters worden dan ingevuld met die van het gekozen mineraal.
Klik op de 'Teken kristal' knop om het kristal opnieuw te tekenen na een wijziging.
N.B: afhankelijk van het kristalstelsel moeten de waarden aan bepaalde voorwaarden voldoen.

3. Kristalvormen invoeren
Een kristalvorm is een set van vlakken die symmetrisch gezien bij elkaar horen. Klik op de 'Vorm toevoegen' knop om een vorm toe te voegen.
Voor de vormen gebruiken we de Miller indices, bestaand uit 3 gehele getallen h, k and l.
Ook moet een waarde voor de afstand tot het middelpunt van het kristal ingevuld worden. Deze afstand is een maat voor de relatieve grootte van een kristalvorm. Wijzig de waarde in het 'Afstand' veld om de grootte van een vorm aan te passen, of gebruik de pijltjes ernaast.
Met de 'verwijder' knop kan een vorm verwijderd worden.
Klik op de 'Teken kristal' knop na het toevoegen of verwijderen van een vorm.
N.B.: een kristal moet een gesloten vorm zijn. Als de opgegeven combinatie van kristalvormen niet gesloten is, zal het meestal niet getekend kunnen worden.