Drag mouse
to rotate!
mineraldescription

Nagyagite

Nahcolite

Narsarsukite

Natrolite

Nepheline

Neptunite

Nesquehonite

Nickeline

Nizamoffite