Drag mouse
to rotate!    

    
vormsymmetriealgemene vormaantal vlakkenaantal vormenpuntgroepen

Kristalvormen herkennen

Als je weet uit welke kristalvormen een kristal bestaat, kun je het kristalsysteem en mogelijk de kristalklasse bepalen.

In een ideaal kristal zijn alle vlakken van een vorm even groot en gelijk van vorm.
Ook de onderlinge hoeken, glans, streping enzovoorts zijn gelijk.

Hoe herken je kristalvormen?
- Kijk of het kristal uit 1 of meer vormen bestaat.
- Uit hoeveel vlakken bestaat de vorm?
- Wat is de symmetrie van de vorm?
- Gebruik het formulier hierboven
- Vergelijk de vorm met afbeeldingen in de literatuur of op internet.

Zie ook:
Overzicht van kristalvormen per kristalstelsel en puntgroep.
Een lijst van de 48 mogelijke vormen.
E.A.J. Burke, Kristalvormen en de vorm van kristallen. GEA 18 (1985) nr. 3 p. 112-117.
E.A.J. Burke, Overzicht van de 48 kristalvormen. GEA 18 (1985) nr. 3 p. 117-122.